Oferta i cennik

W mojej pracy zajmuję się pomocą psychologiczną w sytuacjach kryzysowych, diagnozą problemu, psychoedukacją, a także psychoterapią indywidualną młodzieży i dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ten rodzaj terapii nastawiony jest na poradzenie sobie z konkretnym problemem, z którym przychodzi pacjent.

 • lęk uogólniony, lęk napadowy, agorafobia
 • depresja
 • fobie
 • hipochondria
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne OCD
 • zaburzenia odżywienia (bulimia, anoreksja)
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD
 • zaburzenia osobowości
 • zespół stresu pourazowego
 • schizofrenia

Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut. Koszt jednej sesji to 100zł. Koszt sesji rodzinnej lub terapii par to 120 zł. W przypadku psychoterapii, w zależności od rodzaju zaburzenia i jego intensywności, przewiduję od kilku do kilkunastu spotkań (w trudnych przypadkach może ich być więcej), z częstotliwością raz w tygodniu. W przypadku pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych czy kryzysowych cała terapia może zakończyć się na kilku spotkaniach.

Istnieje możliwość odbycia sesji terapeutycznych w języku francuskim.