O psychoterapii

Pracuję w nurcie psychoterapii poznawczo – behawioralnej, którego skuteczność została udokumentowana badaniami klinicznymi. Ogólnie mówiąc jest to podejście terapeutyczne nastawione na zmianę myślenia (sfera poznawcza) i zmianę zachowań (sfera behawioralna).

Istotą tej psychoterapii jest docieranie do ukrytych i jawnych znaczeń, które są źródłem negatywnych przeżyć i zachowań. Bardzo często (choć nie zawsze) te interpretacje są niepełne, zniekształcone lub przesadzone.  Jeśli w toku terapii uda się zmodyfikować sposób myślenia, idzie za tym zmiana emocjonalna i oczywiście także zmiana zachowań. Pacjent uczy się rozpoznawać, weryfikować i reagować na dysfunkcyjne myśli i przekonania.

Terapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, a zatem skoncentrowana tu i teraz, (co nie znaczy, że nie sięga się czasem do przeszłości), krótkoterminowa – obejmuje od kilku do dwudziestu kilku sesji , na ogół jeden raz w tygodniu, (zdarzają się terapie dłużej trwające, jeżeli dotyczą problemów bardzo złożonych i utrwalonych) i wreszcie oparta na współpracy – terapeuta i klient wspólnie wypracowują optymalny przebieg procesu terapeutycznego.